Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

AberRegal

AberRegal är en av de bästa sorterna av rödven på STRI. Sorten imponerar med ett utmärkt helhetsintryck, god sjukdomsresistens och bra skottäthet. Sorten slår alla konkurrenter i parametern ”vinterfärg”.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
100% Rödven, AberRegal
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 0,5-0,8 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style