1) skapande av bilder

Jag samtycker till att som en del av ovanstående projekt/evenemang/mitt arbete på DSV Frø Danmark A/S, kan bilder tas av mig för internt bruk och för extern marknadsföring.

2) Användning av bildmaterialet

Jag bestämmer följande för användning eller publicering av bilderna. Jag håller med, att bildmaterialet inklusive personuppgifterna:

I den mån mina bilder innehåller indikationer på mitt etniska ursprung, religion eller hälsa (t.ex. hudfärg, huvudbonader, glasögon), gäller mitt samtycke även denna information.

Detta samtycke kan när som helst återkallas helt eller delvis för framtiden. Samtycket är också frivilligt. Inga nackdelar uppstår genom vägran av samtycke eller dess återkallelse. Efter publicering på Internet är det endast möjligt att radera bilderna på Internetsidan. Fullständig borttagning från Internet är vanligtvis inte möjligt. Bilderna kommer då inte längre att användas till nya trycksaker.