Produkter - Sortiment

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Blokhus-Turf (111)

Bäst för LAR – Lokal avledning av regnvatten
En mycket anspråkslös salt- och torktolerant blandning.

Många tillämpningar som kustnära områden, gröna tak och gräs i gräsarmering på parkeringsplatser, som en del av LAR-lösningar (lokal avledning av regnvatten) etc.

Sammansättningen av rödsvingel, hårdsvingel, ängsgröe och ven ger enastående mångsidighet och hög anpassningsförmåga. För att klara extrema växtförhållanden får blandningen inte sakna gödning under etableringsfasen.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
20% Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Nicole
20% Rödsvingel tätvuxen, Caracter
20% Ängsgröe, Zeptor
15% Hårdsvingel, Mentor
2,5% Rödven, Highland
2,5% Krypven, Kromi S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2,5 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style