Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Blomsteräng, mikroklöver etc.

Nr. Blandning Anmärkning
338411 Euromic vitklöver Kan blandas i olika gräsmatteblandningar
427019 Blomstermarksblandning Ett- och fleråriga arter, trädgård
427037 DSV Vildängblandning Ett- och fleråriga arter
427020 Margueritblandning Ett- och fleråriga arter, trädgård
421719 Sommarblomster Halvhög ettårig blandning
402802 Naturvårdsblandning Ett- och fleråriga arter
401300 Bi- & Insektblandning Ett- och fleråriga arter
421045 Natur Blomsteräng-blandning Ett- och fleråriga arter
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style