Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Blomsteräng, mikroklöver etc.

Nr. Blanding Anmärkning
338411 Euromic plæne-hvidkløver Kan blandas i olika gräsmatteblandningar
427019 Blomstermarksblanding Ett- och fleråriga arter, trädgård
427037 DSV Vildengblanding Ett- och fleråriga arter
427020 Margueritblanding Ett- och fleråriga arter, trädgård
421719 Sommerblomster Halvhög ettårig blandning
402802 Naturplejeblanding Ett- och fleråriga arter
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style