Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Camping-Blandning (100)

NY förbättrad sammansättning
Gräsblandning för campingplatser.

Snabb etablering, slitstyrka och hög torktolerans är nyckelord för campingfolket och kombinationen av både tetraploida och diploida engelskt rajgräs, rörsvingel och rödsvingel säkerställer dessa egenskaper.
 

Sammansättning

Andel Arter och sorter
10% Engelskt rajgräs tetraploid, Starfire
20% Engelskt rajgräs, Turfgold
50% Rörsvingel, Melyane
20% Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2 - 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style