Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Camping-Blanding (100)

NY förbättrad sammansättning
Trädgårdsgräsblandning för campingplatser.

Snabb etablering, slitstyrka och hög torktolerans är nyckelord för campingfolket och kombinationen av både tetraploida och diploida vanliga rajgräs, rörsvingel och rödsvingel säkerställer dessa egenskaper.
 

Sammansättning

Andel Arter och sorter
20% Vanligt rajgräs tetraploid, Tetrasport
10% Vanligt rajgräs, Turfgold
50% Rörsvingel, Melyane
20% Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2 - 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style