Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

DanskRobust (092)


DanskRobust är en mångsidig blandning som behöver lite vård och inte ställer höga krav på växtförhållandena. Blandningen trivs såväl i torra som i fuktiga förhållanden, i sol eller halvskugga. DanskRobust tål lättare användning. Blandningen är avsedd för områden kring kontors- och industritomter, byggarbetsplatser och liknande. Gräsmattan blir inte lika tät som den från exklusivare blandningar. Relativt snabbväxande.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
70%  Engelskt rajgräs
30% Rödsvingel

 
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style