Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Slänt-Blandning (080)

Dige-Blanding är den rätta fröblandningen för diken, slänter, sluttningar eller andra platser där risken för markerosion gör etableringen besvärlig.

Dige-Blanding innehåller amgräset westerwoldisk rajgräs, ett ettårigt gräs som snabbt upprättar ett växtbestånd och ett kraftfullt rotsystem.

Under denna etableras de fleråriga gräsarterna i blandningen: rödsvingel, rörsvingel och ven – alla anspråkslösa och salttoleranta arter som trivs med extensivt underhåll och som ger uthålliga och vackra diken, slänter och sluttningar.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
15% Westerwoldisk rajgräs (ettårig), Likoloss
40% Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Nicole
20% Rörsvingel, Melyane
2,5% Rödven, Highland
2,5% Krypven, Kromi S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style