Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

DSV Vildängsblandning

NYHET
DSV Vildengblanding. Ett- och flerårig utan gräsarter. 

Artikelnr: 427037 (200 g) och 421037 (1 000 g)

Innehåll:
30 olika vildängsarter, de flesta inhemska i Danmark.

Sådjup: 0,5 cm

Förpackningsstorlek: 200 gram och 1 000 gram

Såtid: tidig vår eller sensommar/höst

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1,5–4 g/m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style