Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Skugg-blandning  (085)


Skugg-blandning är mycket lämplig för områden där sol- och skuggförhållanden kan vara kritiska. Skugg-blandning innehåller förutom engelskt rajgräs och rödsvingel även skuggtåliga sorter som tuvtåtel och rörsvingel. Detta innebär att blandningen kan användas både i torr och fuktig skugga. Vi rekommenderar sådd före 15 augusti. Bör gödslas med gräsgödning vid etablering.

Sammansättning  

Andel Arter och sorter
10% Engelskt rajgräs, Turfgold
25% Rödsvingel, Ryder S
25% Rörsvingel Melyane
25% Rörsvingel Regenerate
15% Tuvtåtel Desanto
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2,5 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style