Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Nyhet: EG Pro 320 Shade (143)


Trivs också i skugga

Sammansättning

Andel Arter och sorter
10% Vanligt rajgräs, Turfgold
70% Rörsvingel, Meandre
20% Rödsvingel med långa sidoskott, Relevant
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style