Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Fairway-Turf (103)


Utmärkt fröblandning för etablering och eftersådd av fairways. Ängsgröe säkerställer god övervintring och minskar risken för snömögel. God regenerering. Tät och enhetlig botten av rödsvingel.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
15% Rödsvingel med korta sidoskott, Mirador
15% Rödsvingel med korta sidoskott, Euromarie
20% Rödsvingel tätvuxen, Eurocrarina
20% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori S
30% Ängsgröe, Limousine S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1-3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style