Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Fairway-Turf eftersåning (081)


Stark rödsvingelblandning för eftersådd av fairways, bestående av alla 3 typerna av rödsvingel. Sunda och skottäta sorter med hög torktolerans.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
30% Rödsvingel med korta sidoskott, Euromarie
30% Rödsvingel tätvuxen, Annalena
40% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1-3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style