Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Golf

Nr. Blanding Anmärkning
82 Green-Turf Rödsvingel och rödven
87 Rødsvingel-Turf Toppkvalitet inom rödsvingel
105 Green-Turf renovering Rödsvingel och extra rödven
101 Tee-Turf Slitstark och finbladig
102 Tee-Turf eftersåning Vanligt rajgräs, och rödsvingel
103 Fairway-Turf Rödsvingel och ängsgröe
81 Fairway-Turf eftersåning Rödsvingel till fairways
Enkeltsorter Art / Sort Golf
317275 Krypven, MacKenzie Toppsort till greener
314014 Rödven, AberRegal Rödven till greener
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style