Produkter - Sortiment

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Golf-Turf (073)


ROBOT-READY

NY FÖRBÄTTRAD SAMMANSÄTTNING!

Golf-Turf är blandningen för finsmakare som älskar att vårda och underhålla sin gräsmatta – och som förstår att njuta av resultatet.

Golf-Turf ger den perfekta, täta, långsamtväxande prydnadsgräsmattan. 

Med rätt skötsel, vertikalskärning och gödsling leder denna gräsmatta tanken till eleganta tebjudningar i brittiska trädgårdar. En gräsmatta som verkligen briljerar! Om du använder robotgräsklippare, är denna blandning också det rätta valet. Tål utan vidare att klippas ner till 15 mm. Sås helst i varm jord, från slutet av maj till september. Bör gödas med gräsgödsel vid etablering.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
10% Engelskt rajgräs, Eventus S
10% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine S
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Nicole
30% Rödsvingel utan sidoskott, Joanna S
30% Ängsgröe, Markus S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2,5 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style