Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Green-Turf renovering (105)


Finbladig blandning med det bästa vi kan erbjuda inom rödsvingel samt hela 30 % rödven. Blandningen kan klippas ner till 4,5–5 mm. Blandningen är anspråkslös och fungerar särskilt bra i det danska klimatet. Vacker vinterfärg. Bör gödslas vid etablering.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Euromarie
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Mirador
15% Rödsvingel utan sidoskott, Dorianna
15% Rödsvingel utan sidoskott, Eurocrown
30% Rödven, AberRoyal
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1-2,5 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style