Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Green-Turf renovering (105)


Finbladig blandning med det bästa vi kan erbjuda inom rödsvingel samt hela 30 % rödven. Blandningen kan klippas ner till 4,5–5 mm. Blandningen är anspråkslös och fungerar särskilt bra i det svenska klimatet. Vacker vinterfärg. Bör gödslas vid etablering.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
20% Rödsvingel med korta sidoskott, EuroMarie
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine S
15% Rödsvingel tätvuxen, Annalena S
15% Rödsvingel tätvuxen, Eurocarina
30% Rödven, AberRegal
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1-2,5 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style