Produkter - Sortiment

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Kant-Turf (108)

Perfekt på kyrkogården
Kant-Turf är en idealisk lösning för kyrkogården, längs gångar, cykelvägar, terrasser och blomsterbäddar etc. där gräset inte får sprida sig.

Kant-Turf består av arter utan sidoskott, vilket betyder mindre rensning där gräset är oönskat.

Kant-Turf är samtidigt extremt anspråkslös.
 

Sammansättning

Andel Arter och sorter
15% Engelskt rajgräs, EG Resistus
35% Rödsvingel utan sidoskott, Caracter
35% Rödsvingel utan sidoskott, Joanna S
15% Hårdsvingel, Mentor
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style