Profil    |    Adresser   |   Salgsbetingelser   |   Leveransvilkor   |    Kontakt

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss


DSV Frö – gräsfrö direkt till den professionella marknaden
DSV koncernen, som är en av världens ledande företag inom förädling av gräsfrö, etablerar sig via sitt danska dotterbolag nu på den svenska marknaden med en fast säljavdelning.

På den svenska detaljhandeln kommer DSV Frö att representeras av Emma Rasmusson. DSV Frö levererar gräsblandningar till den professionella sektorn såsom bygg- anläggningssektoren, sportarenor och kommuner. Utöver blandingar med gräsfrö av högsta kvalité, har DSV Frö också ett konkurrenskraftigt sortiment av olika natur- och blomsterblandningar.

Särskilt utmärker sig DSV Frö med grässorter som toppar internationella rankinglistor, tex den engelska STRI-listan. Tillsammans med företagets expertis och erfarenhet gällande sammansättning av optimala fröblandningar, gör detta DSV Frö redo att serva den professionella marknaden med fröblandningar i toppen av den internationella ligan.
Sales Manager - Sverige

Emma Rasmusson
Mobil +46 708 300 465
emma.rasmusson@dsv-fro.se
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style