Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

MacKenzie

Krypven MacKenzie är också är en högt värderad sort.
Sorten imponerar på både SCANGREEN- och STRI-listan med sin oöverträffade vintertålighet samt sitt goda helhetsintryck. Mackenzie är en amerikansk förädling.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
100% Krypven, MacKenzie
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 0,5-0,8 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style