Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Margueritblandning


En klassisk blomsteräng/vildäng med inhemska arter
Margeritblandning, ett- och flerårig, trädgård (100 g)

Artikelnr: 427020

Innehåll: Klätt, blåklint, esparsette, prästkrage, kornvallmo, cikoria, snokört, rödblära, hundtunga, smällglim, käringtand, röllike, gulmåra, rödklöver, nattviol, kranskrage, kummin, backglim, myskmalva, vildmorot. 

Sådjup: 0,5 cm

Förpackningsstorlek: 100 gram (till 50 m²)

Såtid: vår eller sensommar

Kan ev. blandas i Kravlös Svingelblandning

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd Ca.  2 g/m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style