Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Naturvårdsblandning

Naturvårdsblandning (artikelnr 402802) är en blomsterblandning med både ettåriga och fleråriga arter.

Naturvårdsblandning består av:
10 % honungsfacelia
45 % käringtand
45 % blodklöver

Blandningen har blå, gula och röda blommor. Blandningen är en fröjd för ögat och den ger ett rikt djurliv. 

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd ca. 20 kg/ha (2 kg/1000 m 2)
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style