Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Kravlös Svingel-Blandning (130)

För gräsytor som sällan gödslas.

Långsamtväxande torktolerant och mycket anspråkslöst. Kan användas överallt där gödningstillförsel är utesluten eller minimal. Gödning rekommenderas vid etablering. Tål både frekvent och mera sällsynt klippning, beroende på ägarens val.

Också mycket lämplig för användning tillsammans med Blomstermarksblandning och Marguritblandning, när du etablerar blomsterängpartier i trädgården.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
50% Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
5% Rödsvingel med korta sidoskott, Nicole
20% Rödsvingel utan sidoskott, Caracter
25% Hårdsvingel, Mentor
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Utsädesmängd 2 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style