Naturvårdsblandning (artikelnr 402802) är en blomsterblandning med både ettåriga och fleråriga arter.

Naturvårdsblandning består av:
10 % honungsfacelia
45 % käringtand
45 % blodklöver

Blandningen har blå, gula och röda blommor. Blandningen är en fröjd för ögat och den ger ett rikt djurliv.

Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd ca. 20 kg/ha (2 kg/1000 m 2)