Svensk/Classic-Turf är speciellt anpassad till jordar där det finns en ökad risk för uttorkning.

Blandningen ger en extra finbladig vacker, tät och uthållig gräsmatta, som också är slitstark och robust.

Arterna i Svensk/Classic-Turf är sammansatta för att ge ett starkt och välförgrenat rotsystem, även på torra eller sandiga jordar.

Flera typer av rödsvingel ger blandningen extra robusthet.
Sammansättning
AndelArter och sorter
15%Engelskt rajgräs, Eventus S
10%Engelskt rajgräs EG Resistus
15%Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
20%Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine S
15%Rödsvingel tätvuxen, Joanna S
25% Ängsgröe, Zeptor
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²