För extra snabb reparation av villagräsmattor. Blandningen innehåller speciella sorter med extremt snabb groning, även under kalla eller svåra såningsförhållanden. Bör gödas med gräsgödsel vid etableringen.
Sammansättning
AndelArter och sorter
25%Engelskt rajgräs, Starfire, tetraploid
15%Engelskt rajgräs, Beckham
10%Engelskt rajgräs Pollen
30% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori S
20%Westerwoldisk rajgräs, Likoloss
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²