Villablanding är en prisvärd och robust blandning som ger en fin bruksgräsmatta. Sorterna är väl beprövade, starka och robusta.

Blandningen innehåller färre sorter än Turf-blandningarna.

Villa-Blanding är mycket lämplig för sandjord, där artsammansättningen säkerställer snabb och varaktig etablering.

Sammansättning
AndelArter och sorter
45%Engelskt rajgräs, Turfgold
45%Rödsvingel med långa sidoskott, Relevant
10% Ängsgröe, Zeptor
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²