Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

NYHET: Rajgräs Sport Standard (139)


För renovering av bollplaner. De testade sorterna är mycket slitstarka och finbladiga, och har täta skott. För alla sport-rajgräs uppnås de bästa resultat genom regelbunden vertikalskärning och gödsling – vilket ger en jämn, tät och tilltalande spelyta

Sammansättning

Andel Arter och sorter
25% Vanligt rajgräs, Tetrasport
25% Vanligt rajgräs, Vesuvius S
25% Vanligt rajgräs, Beckham
25% Vanligt rajgräs, Pollen
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1 - 5 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style