Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Renovering-Turf (079)


NY sammansättning
Renovering-Turf är ett utmärkt val för slitna och trasiga sportgräsmattor, där en snabb och säker etablering önskas. Blandningen innehåller, vilket är en nyhet, också snabbgroende tetraploida rajgräs, förutom slitstarka och sunda diploida sport-rajgräs. Bästa resultat uppnås genom sådd samtidigt med den årliga vertikalskärningen och eventuellt toppdressing, så att fröet kommer i kontakt med fuktig jord.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
25% Engelskt rajgräs, Beckham
25% Engelskt rajgräs, Vesuvius S
25% Engelskt rajgräs Tetraploid, Tetrasport
5% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine S
10% Rödsvingel utan sidoskott, Joanna S
10% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1 - 5 kg/100 m²
Vanligt rajgräs Promotor och Vesuvius har, förutom fantastisk vintertålighet, utmärkt slitstyrka. Detta framgår av Skandinaviske afprøvninger under STERF.
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style