Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Renovering-Turf (079)


NY sammansättning
Renovering-Turf är ett utmärkt val för slitna och trasiga sportgräsmattor, där en snabb och säker etablering önskas. Blandningen innehåller, vilket är en nyhet, också snabbgroende tetraploida rajgräs, förutom slitstarka och sunda diploida sport-rajgräs. Bästa resultat uppnås genom sådd samtidigt med den årliga vertikalskärningen och eventuellt toppdressing, så att fröet kommer i kontakt med fuktig jord.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
25% Vanligt rajgräs, Beckham
25% Vanligt rajgräs, Vesuvius S
25% Vanligt rajgräs Tetraploid, Tetrasport
5% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine
10% Rödsvingel utan sidoskott, Joanna
10% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1 - 5 kg/100 m²
Vanligt rajgräs Promotor och Vesuvius har, förutom fantastisk vintertålighet, utmärkt slitstyrka. Detta framgår av Skandinaviske afprøvninger under STERF.
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style