Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Sommerblomster

med ca. 15 arter


Sommerblomster innehåller cirka 15 olika arter – halvhög blandning, främst ettåriga.

Såtid: april–juni

Sådjup: ca 0,5 cm

Varaktighet: Blandningen är ettårig – dock kan flera arter fröa av sig med frön som kommer att gro året därpå

Innehåll:
Brudslöja (Gypsophila mixed)
Sömntuta (Eschscholtzia californica)
Hundtunga (Cynoglossum amabile)
Jungfrun i det gröna (Nigella damascena mixed)
Blåvinda (Convolvulus tricolor)
Blåklintblandning (Centaurea cyanus-blandning)
Sommarmalva (Lavatera mixed)
Ringblomma (Calendula pacific Beauty Mix)
Clarkia (Clarkia elegans mixed)
Helipterum (Helipterum roseum mixed)
Ringkrage (Chrysanthemum carinatum mixed)
Blomsterlin (Linum rubrum)
Atlasblomma-mix (Godetia sp.)
Kornvallmo (Papaver rhoeas mixed)
Roseniberis (Iberis umballata mixed)
Sommaradonis (Adonis aestivalis)    
 

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd ca 10 kg/ha – 1 kg räcker till ca 1 000 m2
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style