Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Sommarblomster

med ca. 15 arter


Sommerblomster innehåller cirka 15 olika arter – halvhög blandning, främst ettåriga.

Såtid: april–juni

Sådjup: ca 0,5 cm

Varaktighet: Blandningen är ettårig – dock kan flera arter fröa av sig med frön som kommer att gro året därpå

Innehåll:
Sommarslöja, Sömntuta, Hundtunga, Jungfrun i det gröna, Blåvinda, Blåklint, Prästkrage, Roseneternell, Kornvallmo, Iberis, Sommar adonis, Ringblomma, Clarkia, Rosenskära, Praktmalva
 

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd ca 10 kg/ha – 1 kg räcker till ca 1 000 m2
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style