Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Sports-Blanding (075)


Ny förbättrad sammansättning
Nu med tetraploid Tetrasport! Snabbgroende sunda och täta sportgräsmattor. Hög sjukdomsresistens och slitstyrka är karakteristiskt för blandningen, som innehåller både rajgräs och rödsvingel med långa sidoskott och ängsgröe med underjordiska sidoskott – arter som snabbt reparerar hål i gräsmattan.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
20% Vanligt rajgräs, Beckham
25% Vanligt rajgräs Tetraploid, Tetrasport
30% Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
25% Ängsgröe, Zeptor
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style