Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Sports-Etablering (065)


NYHET 2022

Nu med tetraploid Tetrasport! Snabbgroende sunda och täta sportgräsmattor.

Hög sjukdomsresistens och slitstyrka är karakteristiskt för blandningen, som innehåller extra vinterhärdiga rajgräs samt ängsgröe - arter som snabbt läker hål och skador i gräsmattan.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
25% Engelskt rajgräs, Tetrasport tetraploid
20% Engelskt rajgräs Beckham
25% Engelskt rajgräs Promotor S
30% Ängsgröe, Markus S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style