Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Sportgräs

Nr. Blandning Anmärkning
65 Sport-Etablering Snabbgroende och slitstarkt NYHET
     
79 Renovering-Turf Utmärkt val för stödsådd av sportytor
139 Rajgräs Sport-Standard Renovering 100% raj
128 STRI-Rajturf Toppsorter på STRI listan
106 Stadion-Turf Bästa etableringsblandningen
     
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style