Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Sports-Turf (076)


Ny förbättrad sammansättning
Toppsorter för nyetablering eller reparation av sportytor. Sports-Turf är en extremt slitstark, tät och sund fröblandning som innehåller utmärkta vinterbeständiga sportsorter av vanligt rajgräs, rödsvingel och ängsgröe. Bör etableras i relativt varm jord med samtidig gödsling, så att de värdefulla ängsgröen i blandningen också får en bra start.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
25% Vanligt rajgräs, Promotor S
15% Vanligt rajgräs, Tetrasport
10% Vanligt rajgräs, Eventus S
10% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine
10% Rödsvingel utan sidoskott, Joanna
30% Ängsgröe, Markus S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2,5 - 3 kg/100 m²
Promotor S är en beprövad toppsort som förutom fantastisk vintertålighet har utmärkt slitstyrka. Detta framgår av Skandinaviske afprøvninger under STERF.
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style