Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Stadion-Turf (106)


Bästa blandningen för nyetablering
Stadion-Turf är vårt bästa alternativ för etablering på prestigefyllda stadiumanläggningar.

Här har vi kombinerat våra bästa sport-rajgräs med våra bästa och mest slitstarka ängsgröesorter. Kombinationen säkerställer hög motståndskraft mot snömögel eftersom ängsgröe inte angrips av snömögel och de valda rajgräsen har visat sig ha hög motståndskraft i det tyska testet (RSM), samtidigt som alla sorter är högt rankade på den engelska STRI-listan.
 

Toppsorter
Vårt förslag till lösning när stadiumanläggningar ska etableras. Här har vi kombinerat sport-rajgräs med våra bästa, mest vinterbeständiga och slitstarka ängsgröe.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
30% Engelskt rajgräs, Promotor S
30% Engelskt rajgräs, Vesuvius S
20% Ängsgröe, Limousine S
20% Ängsgröe, Markus S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1 - 5 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style