Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Svensk/Classic-Turf (088)


Svensk/Classic-Turf är speciellt anpassad till jordar där det finns en ökad risk för uttorkning.

Blandningen ger en extra finbladig vacker, tät och uthållig gräsmatta, som också är slitstark och robust.

Arterna i Svensk/Classic-Turf är sammansatta för att ge ett starkt och välförgrenat rotsystem, även på torra eller sandiga jordar.

Flera typer av rödsvingel ger blandningen extra robusthet.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
25% Vanligt rajgräs, Eventus S
15% Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine
15% Rödsvingel utan sidoskott, Joanna
25% Ängsgröe, Zeptor
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style