Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Tee-Turf (101)


Slitstark och finbladig fröblandning för utslagsplatser. Slitstarkt och extremt skottätt sportgräs. Täta och enhetliga planer med stark rödsvingelbotten. Ängsgröe garanterar vintertålighet och sluter snabbt hål efter utslag. Bör gödslas efter etablering.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
20% Vanligt rajgräs, Promotor S
20% Vanligt rajgräs, Eventus
20% Rödsvingel utan sidoskott, Eurocrown
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Euromarie
20% Ängsgröe, Lincolnshire
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1-3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style