Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Tee-Turf eftersåning (102)


Sund och slitstark fröblandning för renovering av hårt belastade utslagsplatser. Snabb etablering tack vare 60 % av det extra finbladiga och starka sport-rajgräset Eventus.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
60% Vanligt rajgräs, Eventus
20% Rödsvingel utan sidoskott, Eurocrown
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Euromarie
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1-3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style