Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Tetra Vintersport-Turf (129)


Mer gräs på vinterhalvåret
Tetra Vintersport-Turf är sammansatt av de bästa kallgroende sport-rajgräsen. Blandningen innehåller sorten Tetrasport – en sort med ökad vintervitalitet sett till såväl grobarhet vid låga temperaturer som förmågan att växa och förbli grön under relativt kalla perioder. Blandningen rekommenderas på arenor och spelytor som används från mycket tidigt på våren till långt in på vintern! Grönare planer under yttersäsong kan förväntas jämfört med andra sportblandningar.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
25% Vanligt rajgräs, Vesuvius S
25% Vanligt rajgräs, Promotor S
25% Vanligt rajgräs, Pollen
25% Vanligt rajgräs TETRAPLOID (4N), Tetrasport
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 1 - 5 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style