Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Vägrens-Blandning (077)

För kravlösa vägrenar. Blandningen innehåller hårdsvingel och rödsvingel som klarar sig med minimalt med gödning och är idealiska som tåligt gräs till vägrenar, ängsytor etc. som inte klipps ofta.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
50% Rödsvingel med långa sidoskott, Relevant
20% Rödsvingel med korta sidoskott, Nicole
30% Hårdsvingel, Bornito
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style