Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Vägslänt-Turf (078)

Bästa blandningen för vägrenar!
Blandningen har kompletterats med en kraftfull italiensk rajgräs som amgräs. Italiensk rajgräs dör av hård frost när den har tjänat sitt syfte.
Under denna etableras den blivande blandningen av rödsvingel, hårdsvingel, rödven och krypven.
För sluttningar rekommenderar vi alltid sprutsådd för att undvika erosion.
Hög salt- och torktolerans är viktiga egenskaper hos denna blandning.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
10% Italiensk rajgräs (ettårig), Majesty
35% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine
25% Rödsvingel tätvuxen, Joanna S
20% Hårdsvingel, Bornito
5% Rödven, Highland
5% Krypven, Kromi S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 2 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style