Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Vägsläntgräs och naturgräs

Nr. Blandning Anmärkning
77 Vägrens-Blandning Vägrenar som sällan klipps
78 Vägslänt-Turf Bästa valet för vägrenar
80 Slänt-Blandning Sluttningar och diken
100 Camping-Blandning Anspråkslös och slitstark
108 Kant-Turf Utan sidoskott, sprider sig inte
111 Blokhus-Turf LAR, gräs på taket, vid sommarstugan, i salt atmosfär, strand
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style