Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Vägsläntgräs och naturgräs

Nr. Blanding Anmärkning
77 Vejrabat-Blanding Vägrenar som sällan klipps
78 Vejrabat-Turf Bästa valet för vägrenar
80 Dige-Blanding Sluttningar och diken
100 Camping-Blanding Anspråkslös och slitstark
108 Kant-Turf Utan sidoskott, sprider sig inte
111 Blokhus-Turf LAR, gräs på taket, vid sommarstugan, i salt atmosfär, strand
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style