Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Villa-Blanding (070)


Villablanding är en prisvärd och robust blandning som ger en fin bruksgräsmatta. Sorterna är väl beprövade, starka och robusta.

Blandningen innehåller färre sorter än Turf-blandningarna.

Villa-Blanding är mycket lämplig för sandjord, där artsammansättningen säkerställer snabb och varaktig etablering.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
45% Engelskt rajgräs, Turfgold
45% Rödsvingel med långa sidoskott, Relevant
10% Ängsgröe, Zeptor
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style