Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Nyhet: Villa-Eko (141)


Framavlad av ekologiska odlare med fokus på miljön
Villa-Eko är en robust organisk blandning som ger en fin ekologisk gräsmatta för vanligt bruk. Sorterna är väl testade grässorter som produceras av dedikerade ekologiska odlare, där miljöhänsyn ständigt står i fokus. Villa-Eko är anpassad till de flesta jordtyper och säkerställer en snabb och varaktig etablering. Bör gödas med ekologiskt godkänd gräsgödsel vid etablering.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
50% Engelskt rajgräs, Transate/Turfgold Eko
50% Rödsvingel med långa sidoskott, Jasperina Eko
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style