Produkter - Sortiment 

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Villa-Quick Repair (140)

Extra snabb reparation av villagräsmattan

För extra snabb reparation av villagräsmattor. Blandningen innehåller speciella sorter med extremt snabb groning, även under kalla eller svåra såningsförhållanden. Bör gödas med gräsgödsel vid etableringen.

Sammansättning

Andel Arter och sorter
25% Engelskt rajgräs, Starfire, tetraploid
15% Engelskt rajgräs, Beckham
10% Engelskt rajgräs Pollen
30% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori S
20% Westerwoldisk rajgräs, Likoloss
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style