Produkter - Sortiment 2020

Villaträdgård    |    Sportgräs   |   Golf    |    Vägsläntgräs och naturgräs    |    Blomsteräng, mikroklöver m.m.

Villa-Turf (071)


Villa-Turf är vårt bästa gräs för bruksgräsmattor. Med Villa-Turf får du trädgårdsmästarnas favoritblandning, en vacker tät och uthållig gräsmatta, som är extremt robust och slitstark.

Arterna i Villa-Turf är sammansatta för att skapa en vacker, sund och enhetlig gräsmatta med utmärkt vintertålighet och vitalitet. Fler sorter per art ger blandningen ökad robusthet. Ett inslag av speciellt rajgräs för sportytor ger en enastående slitstyrka. Det ingår alltid många S-märkta sorter i Villa-Turf – din garanti för sorter som är särskilt lämpade för det skandinaiska klimatet. Bör gödslas vid etablering.

Sammansättning

Andel Sammansättning
25% Vanligt rajgräs, Vesuvius S
15% Vanligt rajgräs, Turfgold/Pollen
10% Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
15% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori
5% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine
10% Rödsvingel utan sidoskott, Joanna
20% Ängsgröe, Markus S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.

Utsädesmängd

Rekommenderad utsädesmängd 3 kg/100 m²
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style