DSV Frö

DSV Frø Danmark A/S är ett dotterbolag av Deutsche Saatveredelung AG, vars huvudsäte finns i Lippstadt, Tyskland.

Deutsche Saatveredelung är en av Europas ledande plantförädlingsverksamheter, som skapar nya sorter av gräs- och klöverfrö till lantbruk och gräsmattor, samt korn, raps och fånggröda.

DSV koncernen består av ca. 650 medarbetare med dotterbolag i Holland, Frankrike, England, Polen, Ukraina, Kanada och Argentina.

Det danska dotterbolaget omfattar ca. 55 medarbetare i Danmark och Sverige, som primärt är sysselsatta med produktion och försäljning av gräs- och klöver frö till hela världen.

Koncernen eftersträvar en mycket hög kvalitetsnivå i förädlingen av nya sorter – samt en mycket hög renhetsnivå i produktionen av frö.
 

 
TRÄDGÅRD
SPORTSPLANER
VÄGSLÄNT- & NATURGRÄS
BLOMSTERBLANDNINGAR


Du finner alla i vårt sortiment.

Våra fröblandningar
DSV Frö Sverige
Topasvägen 86
265 75 Hyllinge
Sverige
Style