Särskilt utmärker sig DSV Frö med grässorter som toppar internationella rankinglistor, tex den engelska STRI-listan. Tillsammans med företagets expertis och erfarenhet gällande sammansättning av optimala fröblandningar, gör detta DSV Frö redo att serva den professionella marknaden med fröblandningar i toppen av den internationella ligan.

DSV Frö

DSV Frø Danmark A/S är ett dotterbolag av Deutsche Saatveredelung AG, vars huvudsäte finns i Lippstadt, Tyskland.

Deutsche Saatveredelung är en av Europas ledande plantförädlingsverksamheter, som skapar nya sorter av gräs- och klöverfrö till lantbruk och gräsmattor, samt korn, raps och fånggröda.

DSV koncernen består av ca. 750 medarbetare med dotterbolag i Danmark, Nederländerna, Frankrike, England, Polen, Ukraina, Kanada och Argentina.

Det danska dotterbolaget omfattar ca. 60 medarbetare i Danmark och Sverige, som primärt är sysselsatta med produktion och försäljning av gräs- och klöver frö till hela världen.

Koncernen eftersträvar en mycket hög kvalitetsnivå i förädlingen av nya sorter – samt en mycket hög renhetsnivå i produktionen av frö.

Du finner alla i vårt sortiment.

TRÄDGÅRD

SPORTSPLANER

VÄGSLÄNT- & NATURGRÄS

BLOMSTERBLANDNINGAR
 
Våra fröblandningar

Du finner alla i vårt sortiment.

TRÄDGÅRD

SPORTSPLANER

VÄGSLÄNT- & NATURGRÄS

BLOMSTERBLANDNINGAR
 
Våra fröblandningar