Svingelblandning utan utlöpare speciellt framtagen för att användas tillsammans med olika blomsterblandningar.

Blandningen består helt av inhemska svingelarter som är torktoleranta och extremt kravlösa. Sammansättningen garanterar utrymme för de vilda blommorna.

Blandningen av svingelarter kommer bilda vackra blomsterställningar från år två, vilket kompletterar de vilda blommorna. Förutsatt att ytan inte klipps frekvent.

Kan med fördel användas med olika klöverarter, käringtand etc.

 

Sammansättning
AndelArter och sorter
30%Rödsvingel
20%Rörsvingel
30%Hårdsvingel
20%Fårsvingel
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1 kg/100 m²