Vilda Väst är en ett och flerårig blandning med hemmahörande arter.

Vilda Väst innehåller:
Fleråriga arter: Åkervädd, röllika, ängsbräsma, rödklöver, ängsvädd, getväppling, käringtand, prästkrage.

Ettåriga arter: Klätt, kornvallmo, blåklint

Såtid: Vår eller höst

Förpackningsstorlek: 1kg

Utsädesmängd 2-4g/kvm

Skötsel: Klipp ner i oktober, klippet tas bort efter frösläpp. Oönskat ogräs avlägsnas manuellt i maj.

Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd ca. 2-4g/m2