Villa-Turf är vårt bästa gräs för bruksgräsmattor. Med Villa-Turf får du trädgårdsmästarnas favoritblandning, en vacker, tät och uthållig gräsmatta, som är extremt robust och slitstark.

Arterna i Villa-Turf är sammansatta för att skapa en vacker, sund och enhetlig gräsmatta med utmärkt vintertålighet och vitalitet. Fler sorter per art ger blandningen ökad robusthet. Ett inslag av speciellt rajgräs för sportytor ger en enastående slitstyrka. Det ingår alltid många S-märkta sorter i Villa-Turf – din garanti för sorter som är särskilt lämpade för det skandinaiska klimatet. Bör gödslas vid etablering.
Sammansättning
AndelArter och sorter
25%Engelskt rajgräs, Vesuvius S
15%Engelskt rajgräs, Promotor S (extra vinterhärdig)
10%Rödsvingel med långa sidoskott, Ryder S
15% Rödsvingel med långa sidoskott, Mellori S
5% Rödsvingel med korta sidoskott, Cathrine
10% Rödsvingel utan sidoskott, Joanna S
20% Ängsgröe, Markus S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd3 kg/100 m²