För oss innebär växtförädling att skapa något nytt och forma framtiden. Det gäller inte bara vårt arbete som ett innovativt växtförädlingsföretag utan även företagets expansion på globala marknader. DSV har stora andelar i välkända företag inom utsädesindustrin i Tyskland och utomlands och har dotterbolag i Danmark, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Polen, Argentina, Ukraina och Kanada. Dessutom kompletteras vårt världsomspännande nätverk av kompetenta partners inom avel, marknadsföring och service.

Ca­na­da

Den­mark

Fran­ce

Ger­ma­ny

France

Po­land

South Ame­ri­ca

Uni­ted King­dom

In­ter­na­tio­nal