Slitstark och finbladig fröblandning för utslagsplatser. Slitstarkt och extremt skottätt sportgräs. Täta och enhetliga planer med stark rödsvingelbotten. Ängsgröe garanterar vintertålighet och sluter snabbt hål efter utslag. Bör gödslas efter etablering.

Sammansättning
AndelArter och sorter
20% Engelskt rajgräs, EG Resistus
20% Engelskt rajgräs, Eventus S
20% Rödsvingel tätvuxen, Annalena
20% Rödsvingel med korta sidoskott, EuroMarie
20% Ängsgröe, Limousine
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-3 kg/100 m²