Utmärkt fröblandning för etablering och eftersådd av fairways. Ängsgröe säkerställer god övervintring och minskar risken för snömögel. God regenerering. Tät och enhetlig botten av rödsvingel.

Sammansättning
AndelArter och sorter
15% Rödsvingel med korta utlöpare, Charlotte S
20% Rödsvingel tätvuxen, Eurocarina
20% Rödsvingel med långa utlöpare, Mellori S
30% Ängsgröe, Limousine S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd1-3 kg/100 m²