Bäst för LOD – Lokalt omhändertagande av dagvatten
En mycket anspråkslös salt- och torktolerant blandning.

Många tillämpningar som kustnära områden, gröna tak och gräs i gräsarmering på parkeringsplatser, som en del av LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av dagvatten) etc.

Sammansättningen av rödsvingel, hårdsvingel, ängsgröe och ven ger enastående mångsidighet och hög anpassningsförmåga. För att klara extrema växtförhållanden får blandningen inte sakna gödning under etableringsfasen.

Sammansättning
AndelArter och sorter
20%Rödsvingel med långa utlöpare, Ryder S
20%Rödsvingel med korta utlöpare, Nicole
20%Rödsvingel tätvuxen, Caracter
20%Ängsgröe, Zeptor
15% Hårdsvingel, Negev
2,5% Rödven, Highland
2,5% Krypven, Kromi S
Användning av andra sorter av motsvarande typ kan förekomma.
Utsädesmängd
Rekommenderad utsädesmängd2,5 kg/100 m²